Ματιά στο μέλλον:E-paper ~ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ: Ματιά στο μέλλον:E-paper

6 Νοεμβρίου 2009

Ματιά στο μέλλον:E-paperH νέα πρωτοποριακή συσκευή που αναμένεται να κατακλύσει την αγορά ονομάζεται e-paper. Αποτελεί μια νέα εφεύρεση που θα αντικαταστήσει τις συμβατικές χάρτινες εφημερίδες, όσο και τα επιβαρυντικά για το περιβάλλον


βιβλία από χαρτί. Η νέα τεχνολογία θα αποτελεί μια συσκευή σε μέγεθος χαρτιού 6 ιντσών, το οποίο θα είναι και ευέλικτο όπως ακριβώς μία χάρτινη σελίδα. Θα καταναλώνει ενέργεια μόνο όταν προβάλλονται οι φωτογραφίες, ενώ σε κανονική λειτουργία δεν καταναλώνει καθόλου ισχύ. Συνολικά η συσκευή μπορεί να λειτουργεί με λιγότερο από 2 Watt, σε πολύ χαμηλά δηλαδή επίπεδα.

Related Posts with Thumbnails