~ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ

15 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
Συγγραφέας: Ζώης Διονύσης, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ , Νοέμβριος 2009
Keywords: liberisation of telecom, public investments, credit crunch.

                 Στην εποχή μας το έργο της απελευθέρωσης των Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, έχει ολοκληρωθεί στις περισσότερες δυτικές χώρες. Aπo μία πρώτη σκοπιά, προσέφερε πολλαπλά πλεονεκτήματα σε επίπεδο υπηρεσιών, σε δεύτερο επίπεδο όμως ανέκυψαν σοβαρά ζητήματα τα οποία το σημερινό οικονομικό μοντέλο αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Το πιο απαιτητικό ζήτημα, είναι ότι λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της αβέβαιης ρυθμιστικής πολιτικής, ο ιδιωτικός τομέας, που προετοίμαζε την εισαγωγή τεχνολογιών νέας γενιάς, τώρα στέκεται αδύναμος να επενδύσει σε αυτά τα σχέδια, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση των πελατών. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόβλημα της δημόσιας κοινωνικής ατζέντας, σύμφωνα και με αναφορά της International Telecommunications Union (ITU), καθώς οι επενδύσεις στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε σχέση με άλλες εναλλακτικές, είναι πολύ πιο πιθανές να εγγυηθούν μία μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη η οποία θα διοχετευτεί και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.
                Η προηγούμενη εικοσαετία δικαίως θεωρείται η εποχή της απελευθέρωσης των αγορών.  Η κατάργηση του μονοπωλίου της British Telecom το 1982, με την έκδοση άδειας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την Mercury Telecommunications, ήταν η πρώτη πράξη απελευθέρωσης των Τηλεπικοινωνιών, που επηρέασε καταλυτικά όλο τον Ευρωπαϊκό κλάδο  την επόμενη εικοσαετία. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες(1), η εισαγωγή του ανταγωνισμού  στην Τηλεπικοινωνιακή αγορά επέφερε μείωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στα τεχνολογικά προϊόντα,  βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών και πολλαπλές τεχνολογικές ξελίξεις, που οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν θα είχαν την ίδια ένταση αν δεν είχε εισαχθεί ο ανταγωνισμός στον κλάδο.
                Πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, επισημαίνει ότι ο Τηλεπικοινωνιακός κλάδος και ειδικότερα τα ευρυζωνικά δίκτυα, αποτελούν έναν βασικό παράγοντα  οικονομικής ανάπτυξης και  εθνικής ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για κάθε αύξηση κατά 10% της ευρυζωνικής διείσδυσης παρουσιάζεται ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 1.38%. Στην αναφορά της κάνει ιδιαίτερη μνεία για την συμβολή του κλάδου, στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω των ηλεκτρονικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
                Ωστόσο η απελευθερωμένη αγορά αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια, όπως η εξαγορά αδειών λειτουργίας, η ανεπαρκής κατανομή του ραδιοφάσματος, οι αργοί ρυθμοί δεδομένων και οι περιορισμένες κεφαλαιαγορές. Στις περισσότερες χώρες, η κυριαρχία των μείζονων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, λόγω και της ιστορικά μονοπωλιακής τους θέσης,  πλήττει ανοικτά τον ανταγωνισμό στην αγορά. Οι αδυναμίες αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με προσεκτική ρυθμιστική πολιτική, και επανεξετάζοντας την φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος των αδειών, την βελτίωση της πρόσβασης στο ραδιοφάσμα, την επίλυση ζητημάτων του ραδιοφάσματος όπως η ψηφιακή τηλεόραση και ρυθμίζοντας την πρόσβαση στο δίκτυο για τους κυρίαρχους παίκτες της αγοράς.
                Παρόλο που οι επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν, θεωρούνται πιο ικανές να εγγυηθούν μια μακροπρόθεσμα ισόρροπη ανάπτυξη, σε σχέση με άλλα μέτρα ανακούφισης (π.χ. μείωση της φορολογίας). Γι΄αυτό και πάρα πολλές χώρες (ανάμεσα τους και η Ελλάδα με το πλάνο για τις οπτικές ίνες), εξετάζουν νέα κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα για επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Υπάρχει η αίσθηση, ότι μετά από την 20ετή  τάση απελευθέρωσης, για πρώτη φορά υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες παρέμβασης του κράτους στην χρηματοδότηση και ρύθμιση των εθνικών υποδομών του τομέα ICT(Information and Communications Technology).
Αναφορές:

Related Posts with Thumbnails