Φάκελος: Αρκτική Θάλασσα ~ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ: Φάκελος: Αρκτική Θάλασσα

10 Οκτωβρίου 2009

Φάκελος: Αρκτική Θάλασσα
Ανυσυχητικές εκτιμήσεις περιλαμβάνει μια τελευταία επιστημονική αναφορά, σχετικά με την πιθανότητα διαταραχής της τροφικής αλυσίδας στην περιοχή και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στα προστατευόμενα είδη πανίδας.

Συγκεκριμένα το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται με έναν επικίνδυνο ρυθμό σε οξύ.Μετρήσεις στο αρχιπέλαγος Svalbard έχουν δείξει ότι σε 10 χρόνια η κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί μη αναστρέψιμη, καταστρέφοντας την τροφική αλυσίδα κοχυλιών και άλλων οστρακόδερμων και μετατρεπόμενη σε όξινη περιοχή.

Υπολογίζεται ότι περισσότερο από 1/4 του παγκοσμίως εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα καταλήγει στους ωκεανούς κάτι που αντιστοιχεί σε 6 εκατ. τόνους άνθρακα ημερησίως. Αυτό επιβαρύνει την πανίδα των ωκεανών και κατά συνέπεια τα είδη υπό εξαφάνιση τον Αρκτικό Ωκεανό.

Η αυξημένη οξύτητα των ωκεανών θα επηρεάσει μαλάκια όπως το Limacina helicina που απαντιέται κυρίως στην Αρκτική και από το οποίο θρέφονται οι σολωμοί, ρέγγες και πολλά θαλασσοπούλια. Απειλείται επίσης το κοράλλι που επιβιώνει σε χαμηλά βάθη Lophellia Pertusa, από τα λιγοστά κοράλλια που επιβιώνουν στην περιοχή και στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο χιλιάδες είδη θαλάσσιων ειδών.

Οι διάφορες λύσεις γεωμηχανικής που έχουν προταθεί , όπως η πρόταση για εκτόξευση στην ατμόσφαιρα αερολυμάτων, για να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, φαίνεται να μην αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της όξυνσης των ωκεανών αλλά αντίθετα να το επιβαρύνουν.Γιαυτό και η μόνη λύση είναι μια παγκόσμια συμφωνία για μείωση των εκπομπών.

Το πρόγραμμα Tara Οcean της Βαρκελώνης διεξάγει έρευνα σχετικά με το ζήτημα , πέρνοντας δείγματα από όλους τους ωκεανούς και δίνοντας απάντηση στο μέγεθος του προβλήματος της όξυνσης των ωκεανών και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Related Posts with Thumbnails