Όπου ψηφιακά πτωχός και η Ελλάδα του.. ~ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ: Όπου ψηφιακά πτωχός και η Ελλάδα του..

18 Οκτωβρίου 2009

Όπου ψηφιακά πτωχός και η Ελλάδα του..

Σε πρόσφατη έκθεση της Cisco, της πιο υπερσύχρονης εταιρείας σε τεχνολογίες δικτυακών δρομολογητών (routers) και ευρυζωνικών υποδομών, η Ελλάδα κατέχει την πτωχή 29η θέση ανάμεσα σε 66 χώρες στην προσπάθεια υιοθέτησης ευρυζωνικών δικτύων και πελατών. Ενώ στην Φινλανδία έχουν το προνόμιο να θεωρούν ως ανθρώπινο δικαίωμα την ευρυζωνική πρόσβαση, στην Ελλάδα ακόμα απολαμβάνουμε τις χαμηλές θέσεις της διεθνούς κατάταξης.
Αυτά τα αποτελέσεματα θα ήτα αδιάφορα, αν οι αναπτυξιακές προοπτικές της μετα-υφεσιακής παγκόσμιας αγοράς δεν είχε ως τεχνολογική πλατφόρμα το διαδίκτυο. Και με τέτοια χαμηλά ποσοστά ευρυζωνικών συνδέσεων η Ελλάδα θα χάσει πολλές επενδυτικές
ευκαιρίες. Για να μην μιλήσουμε για τον ψηφιακό αναλφαβητισμό στην Ελλάδα, που θα μας τοποθετούσε ακόμα χαμηλότερα.
Αναλυτικά, η παγκόσμια κατάταξη είναι ως εξής:

1) Korea 2) Japan 3) Sweden 4) Lithuania 5) Bulgaria 6) Latvia 7) Netherlands 8) Denmark

9) Romania 10) Switzerland 11) Norway 12) Czech Republic

13) Slovakia 14) France 15) Finland 16) United States 17) Portugal 18) Russian Federation

19) Hungary 20) Germany 21) Slovenia 22) Belgium 23) Taiwan 24) Austria 25) Hong Kong

26) Estonia 27) Iceland 28) Singapore 29) Greece 30) Canada 31) United Kingdom

32) Australia 33) Spain 34) Poland 35) New Zealand 36) Turkey 37) Ireland 38) Italy

39) Ukraine 40) Malta 41) Chile 42) Luxembourg 43) China 44) Qatar 45) Brazil 46) Costa Rica

47) Argentina 48) Cyprus 49) Bahrain 50) Saudi Arabia 51) Thailand 52) Tunisia 53) Malaysia

54) United Arab Emirates 55) Philippines 56) Mexico 57) Pakistan 58) Columbia 59) Morocco

60) South Africa 61) Vietnam 62) Indonesia 63) India 64) Egypt 65) Kenya 66) Nigeria

Related Posts with Thumbnails