Τι αλλάζει στις στημένες συνεντεύξεις! ~ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ: Τι αλλάζει στις στημένες συνεντεύξεις!

11 Οκτωβρίου 2009

Τι αλλάζει στις στημένες συνεντεύξεις!
Πρόσφατα υπήρξε απόφαση του ΣτΕ που από ότι φαίνεται έρχεται να αλλάξει ριζικά το καθεστώς των ύποπτων συνεντεύξεων πρόσληψης και προαγωγής σε ΔΕΚΟ και Δημόσιο.

Συγκεκριμένα μετά απο παραπομπή που έκανε το Γ' Τμήμα του ΣτΕ σχετικά με το ζήτημα στην Ολομέλεια προέκυψαν οι αποφάσεις 3052 και 3058/2009 που λύνουν οριστικά το ζήτημα των προφορικών συνεντεύξεων ως πρός το πως θα υλοποιείται η διαδικασία στις δημόσιες υπηρεσίες.

Βάσει αυτής της απόφασης δικαιώθηκαν εργαζόμενοι που είχαν προσφύγει σχετικά με ζήτημα προαγωγής σε θέσεις διευθυντών. Συγκεκριμένα η Ολομέλεια έκρινε ότι είναι συνταγματικά επιβεβλημένη η σύνταξη πρακτικού από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τις προφορικές συνεντεύξεις που δίνουν οι υποψήφιοι.

Αναφέρεται επίσης στις δικαστικές αποφάσεις ότι σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 82 παράγραφος 7) "επιβάλλεται ως εγγύηση τήρησης των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και ειδικότερα της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 4 και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος), της διαφάνειας (άρθρο 103 παρ.1 του Συντάγματος) που κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει όχι μόνο τη διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώμα, αλλά και περαιτέρω τις εν γένει διαδικασίες εξέλιξης (προαγωγής ή ανάθεσης καθηκόντων) των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 Συντάγματος), ο ουσιώδης τύπος της σύνταξης πρακτικού περί της ενώπιον του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου διεξαγομένης προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται έστω συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνέντευξης και περαιτέρω, να εκφέρεται εξατομικευμένη για κάθε υποψήφιο κρίση, ως προς την αξιολόγηση της παρουσίας του από τα μέλη του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και ειδικότερα για την προσωπικότητά του και την εν γένει ικανότητά του".

Με τη σύνταξη πρακτικού κατά τις προφορικές συνεντεύξεις, αναφέρεται στις δικαστικές αποφάσεις, αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αμεροληψίας και αξιοκρατικής κρίσης και αφετέρου μπορεί να ελεγχθεί το περιεχόμενο των συνεντεύξεων από τα δικαστήρια (όπως επιβάλλει το Σύνταγμα).

Αποτελεί μια απόφαση του ΣτΕ που θεωρώ ότι θα αλλάξει κάποιες διαδικασίες πρόσληψης σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ, ή τουλάχιστον οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτήν την απόφαση και όποιες υποθέσεις παρεκκλίνουν από την διαδικασία, οφείλουν να παραπεμθούν στην Δικαιοσύνη. Η απόφαση έχει και αναδρομική ισχύ από την στιγμή που το ΣτΕ δεν έχει νομοθετική εξουσία οπότε οι αποφάσεις του έχουν ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης των νόμων που αυτό αναφέρεται στις αποφάσεις του. Έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν παράνομες οι ήδη γενόμενες προσλήψεις με συνεντεύξη η πλειοψηφία των οποίων δεν κρατούσε πρακτικά οπότε είναι βάσει του ΣτΕ αντισυνταγματικές.

Related Posts with Thumbnails