10 εκατομ. χρήστες παρακολούθησαν τους U2 από το Υοutube! ~ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ: 10 εκατομ. χρήστες παρακολούθησαν τους U2 από το Υοutube!

29 Οκτωβρίου 2009

10 εκατομ. χρήστες παρακολούθησαν τους U2 από το Υοutube!
Εξωφρενικός είναι ο αριθμός των χρηστών που παρακολούθησαν χθές live μέσω του YouTube την συναυλία των U2. Παίρνουμε μια γεύση της μεγάλης ζήτησης που θα έχουν οι υπηρεσίες του ίντερνετ στο μέλλον, και τις εκπληκτικές τεχνικές δυνατότητες πουθα κληθούν για να εξυπηρετήσουν αυτούς τους χρήστες. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην εταιρία η οποία παρόλη την μεγάλη ζήτηση δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην παροχή της βιντεο-αναταπόκρισης.

Related Posts with Thumbnails