Μάτσερ και απο το ΑΠΘ!!! ~ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ: Μάτσερ και απο το ΑΠΘ!!!

27 Σεπτεμβρίου 2009

Μάτσερ και απο το ΑΠΘ!!!

Απο την συνεδρία της 2-9-2009 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής του ΑΠΘ, και όπως μπορεί να διαπστώσει κανείς στο site του Πολυτεχνείου του ΑΠΘ www.eng.auth.gr αλλά και στο ΕΔ του ΤΕΕ της 25-09, η Κοσμητεία αποφάσισε να καθιερώσει την χορήγηση πιστοποιητικού ισοτιμίας με Μάστερ στους αποφοίτους του Πολυτεχνείου. Η χορήγηση του γίνεται με την συμπλήρωση μιας αίτησης και την επισύναψη του πτυχίου του ενδιαφερόμενου. Επειδή πολλοί απορούν αν αυτό απευθύνεται μόνο στους σημερινούς φοιτητές να διευκρινήσω ότι απευθύνεται σε όλους τους απόφοιτους της Πολυτεχνικής ανεξαρτήτως ηλικίας και χρονολογίας αποφοίτησης. Σχετικό υπόδειγμα του πιστοποιητικού μπορεί να δεί κανείς στην παρακάτω διεύθυνση auth .
Στο πιστοποιητικό αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το δίπλωμα Πολυτεχνικής σχολής με την συμπλήρωση 5 χρόνων σπουδών και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ισοδυναμεί με 300 διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS και γι αυτόν τον λόγο είναι ισότιμο με τον τίτλο Μάστερ ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Μετά από προφορική ενημέρωση η Πολυτεχνική του ΔΠΘ θα προχωρήσει στις ίδιες διαδικασίες χορήγησης πιστοποιητικού στις αρχές του επόμενου χρόνου μέσω των γραμματειών κάθε τμήματος.

Related Posts with Thumbnails